قاضی صادقی دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به کشف یک باستی هیلز در بلوار شاهنامه مشهدگفت: بنایی که به صورت غیر قانونی و غیر مجاز ساخته شده باید به وضع قبل برگردد.

او تصریح کرد: دیگر افرادی هم که به نحوی در این ماجرا دخالت داشته اند،   احتمال دارد تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. در این پرونده حداقل مجازات تخریب بنای غیرمجاز خواهد بودو  جهاد کشاورزی باید به وظیفه قانون خود عمل کند.

قاضی حقدادی‌ معاون دادستان مطابق دستور دادستانی، اعاده به وضع سابق در دستورکار کمیته صیانت از اراضی حریم شهر قرار دارد.

خسارتی که مجتمع مربوط، به محیط‌زیست و اراضی کشاورزی وارد آورده، به هیچ وجه قابل جبران نیست؛ چراکــه تا مدت هــا آن اراضی قابلیت بهره‌برداری کشــاورزی را نخواهد داشت.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند