صادق درودگر درباره این موضوع گفت: «هر حکمی که کمیته انضباطی می‌گیرد، قابل فرجام‌خواهی است و رئیس فدراسیون هم دخالتی در رای نمی‌کند و فقط بعضی آرا حداقلی قابل فرجام‌خواهی نیست. قطعا باشگاه‌ها فرجام‌خواهی کردند و مدارکی ارائه کردند که محرومیت تعلیقی شده است.»

او در پاسخ به این سوال مجری که از او درباره رای ابتدایی سوال پرسیده بود، گفت: «من اطلاع دقیقی از رای پرونده ندارم.»

 

این مطلب برایم مفید است