این فرش در ۶۰ رج بافته شده و ۷۰ رنگ و ۳ تن وزن دارد. برای بافت این فرش ۶ سال زمان در ۲ نوبت کاری صرف شده است.

 

این مطلب برایم مفید است