با وجود اینکه بار‌ها و بار‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی از مراقبت بیشتر کودکان به والدین هشدار شده است و فیلم حوادث خطرناکی که برای این کودکان رخ می‌دهد در همه جا منتشر شیده است، اما باز هم سهل انگاری بعضی از والدین دردسر‌های خطرناکی را برای کودکانشان به همراه دارد.

مادر چینی ساکن شهر جیانگشی که برای خرید، دختر ۵ ساله خود را در خانه تنها گذاشته بود گمان می‌کرد نرده‌های مقابل و پایین پنجره مانع اتفاق خطرناکی برای کودکش خواهد شد. پس از خروج مادر از خانه، دختربچه در را قفل کرد و سپس به سمت پنجره رفت. خوشبختانه میله‌های مشبک مقابل پنجره مانع سقوط او شد وگرنه عاقبت وحشتناکی در انتظار او بود، اما از طرفی گیر کردن سر کودک بین میله‌ها هم بسیار دردناک بود.

همسایه‌ها و عابران پس از مشاهده آویزان ماندن کودک از پنجره به آتش نشانان و گروه امداد خبر دادند. آن‌ها به دو دسته تقسیم شدند. یک گروه شروع به شکستن در کردند و گروه دیگر از پشت بام به پنجره خانه نزدیک شدند تا مانع سقوط کودک شوند. خوشبختانه عملیات نجات موفقیت آمیز بود و گرچه دختربچه به شدت ترسیده بود، اما آسیب جدی ندید.

این مطلب برایم مفید است