لئوبو کاردی، سفیر واتیکان و اسقف اعظم، عصر امروز با حضور در  دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به جایگاه مذاهب در تامین صلح جهانی، گفت: دانشگاه مذاهب اسلامی در ایران با توجه به جایگاه مهمی که در جهت همگرایی دارد، یک دانشگاه مهم میدانم و واتیکان آماده است دانشگاه های خود را برای همکاری با این دانشگاه آماده کند. سفیر واتیکان با بیان این که اختلاف بین مذاهب مانع صلح جهانی است، گفت: تفرقه مذهبی مشکل بزرگی است و با تفرقه نمی توانیم به صلح جهانی بیاندیشیم.

اسقف اعظم در ایران افزود: توسعه مراکز علمی - دینی در ایران  بسیار برجسته است و با وجود این مجموعه های پژوهشی و علمی معلوم می شود که در عرصه های دینی، پژوهش های خوبی صورت گرفته است.
لئوبو کاردی سفیر واتیکان در پایان با بیان این که اختلاف بین مذاهب مانع صلح جهانی است، گفت: تفرقه مذهبی مشکل بزرگی است و با تفرقه نمی توانیم به صلح جهانی بیاندیشیم.

این مطلب برایم مفید است