گزارش مقدماتی زمین‌لرزه به  شرح زیراست:

بزرگی: ۵.۷

محل وقوع: استان خوزستان - حوالی مسجد سلیمان

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷، ۱۱:۳۰:۳۳

طول جغرافیایی: ۴۹.۵

عرض جغرافیایی: ۳۱.۹۵

عمق زمین‌لرزه: ۱۷ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۱۹ کیلومتری مسجد سلیمان (خوزستان)

۲۹ کیلومتری قلعه خواجه (خوزستان)

۳۷ کیلومتری ایذه (خوزستان)

نزدیکترین مراکز استان:

۱۰۴ کیلومتری اهواز

۱۳۴ کیلومتری شهرکرد

 

این مطلب برایم مفید است