تاس گزارش داد، سازمان امنیت و همکاری اروپا با متهم کردن روسیه به نظامی کردن دریای «آزوف»، تنگه کرچ و دریای سیاه قطعنامه ای را علیه مسکو تصویب کرد.

در این قطعنامه که پیش نویس آن از سوی قانونگذاران اوکراینی آماده شده بود به جدا شدن کریمه از اوکراین نیز اشاره شده است.

در این قطعنامه سازمان امنیت و همکاری های اروپا بر احترام کامل خود بر حاکمیت، استقلال سیاسی، اتحاد و تمامیت ارضی اوکراین که شامل شبه جزیره کریمه، شهر سواستوپل و مناطق آبی آن نیز می شود تاکید می کند.

این قطعنامه اقدامات روسیه در خصوص کریمه را محکوم کرده و از مسکو می خواهد تا این منطقه را به اوکراین باز گرداند.

کریمه در سال ۲۰۱۴ با برگزاری همه پرسی از اوکراین جدا شد. کی یف روسیه را عامل اصلی جدا شدن کریمه از اوکراین می داند و کشورهای غربی نیز کریمه را بهانه ای برای افزایش فشارها بر روسیه قرار داده اند.

 

این مطلب برایم مفید است