بزرگی ۴.۴ در مقیاس ریشتر استان ایلام - حوالی ارکواز را در ساعت ۰:۳۲ بامداد لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بود.