سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا مقیمی را به سمت رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا منصوب کرد.

سردار مقیمی تا پیش از این به عنوان رئیس پلیس آگاهی ناجا مشغول خدمت بود.

بنابر این گزارش، تا پیش از صدور این حکم پلیس تخصصی تحت عنوان پلیس امنیت اقتصادی وجود نداشت و سردار مقیمی نخستین رئیس این یگان تخصصی از پلیس است که برخورد با جرایم اقتصادی از جمله مهم‌ترین وظایف آن است.