یحیی قائنی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با احتمال وقوع سیل در استان اظهار کرد: هشدار برای وقوع سیل بزودی اعلام می‌شود که این اخطار فاصله زمانی ۴۸ ساعته را دربر می‌گیرد تا ۴۸ ساعت آینده سامانه بارشی در استان خواهد بود که احتمال وقوع سیل را در بر خواهد داشت. احتمال وقوع سیلاب و روان‌آب در استان بالاست.   

وی با اشاره به میزان بارندگی‌ها در شب گذشته در مشهد و استان افزود: در طول ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارندگی در شهرستان درگز با میزان بارش ۲۵.۱ میلی‌متر بوده است. میزان بارندگی مشهد در ایستگاه فرودگاه که ایستگاه اصلی ما محسوب می‌شود، ۲۰.۳ میلی‌متر میزان بارش داشته و منطقه پنجتن بیشترین میزان بارندگی را در مشهد با ۲۶ میلی‌متر در طول ۲۴ ساعت گذشته داشته است.