نشست هماهنگى برپایى موکب شهداى جامعه فوتبال به منظور کمک رسانى به مناطق سیل زده کشور در مرکز ملى فوتبال برگزار شد.

این نشست با حضور نمایندگان و مسئولان کمیته هاى مرتبط فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و هیات هاى برخى از استان هاى سیل زده همچنین حامیان مالى در سالن کنفرانس مرکز ملى برگزار شد.

در این نشست مقرر شد با مشارکت هیات ها، باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ موکب شهداى جامعه فوتبال به منظور کمک به سیل زدگان کشور برپا شود.

صادق درودگر به عنوان مسئول هماهنگى و على طرفى مسئول برپایى موکب‌ها از سوى اعضا انتخاب شدند و مقرر گردید با هماهنگى بخش هاى مختلف غرفه جمع آورى کمک هاى جامعه فوتبال در محل سازمان لیگ ایجاد شود.

همچنین برخى از حامیان مالى سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال آمادگى خود را جهت تهیه و ارسال مقادیر قابل توجهى مواد غذایى، دارو و اقلام بهداشتى اعلام نمودند تا نخستین محموله در هفته جارى به مناطق سیل زده ارسال شود.

بر همین اساس موکب شهداى جامعه فوتبال استان هاى سیل زده نسبت به پخت و توزیع غذاى گرم همچنین اقلام اهدا شده در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام مى نماید.