حسام الدین آشنا در توییت خود نوشت: مشکل فقط از این «مدیری» نیست که استندآپ انتقادی اجرا می‌کند.

مشکل از آن« مدیری» است که انتقام را به جای انتقاد در گوشی او دیکته می‌کند.