سرهنگ رضا گودرزی افزود: از میدان امیر کبیر تا کیلومتر ۲ این جاده و از پاسگاه سد امیر کبیر تا ابتدای تونل شماره هفت ترافیک نیمه سنگین است.

وی اضافه کرد: در مابقی جاده نیز به صورت مقطعی پرحجم اما روان گزارش شده است.

گودرزی گفت: در آزاد راه های استان نیز هم اکنون مشکلی وجود ندارد.

استان البرز دارای یک هزار و ۴۵۰ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده ای کشور مربوط به راه های این استان است.

نیمی از جاده ۱۶۰ کیلومتری کرج - چالوس در حوزه استان البرز و نیمی دیگر در حوزه استان مازندران است.

از ابتدای سفرهای نوروزی (اسفند ۹۷ ) تا هفتم فروردین ماه جاری ۱۸ میلیون و ۷۰۳ هزارو ۱۲۷ تردد درراه های این استان به ثبت رسید.