در این مطلب آمده است؛

از اواخر اسفند سال ۹۶، دلار روند صعودی خود را آغاز کرد. سال ۹۶ با دلار ۴ هزار تومانی تمام شد اما هنوز فرودین ۹۷ به پایان نرسیده دلار مرز ۶ هزار تومان را رد کرد. سکه هم به پیروی از دلار تنها در ۲۰ روز ۳۷ درصد رشد قیمت را داشت و از یک میلیون و دویست و دوازده هزار تومان به یک میلیون و هفتصد و هفتاد هزار تومان رسید.

عملکرد دولت در سال ۹۷ در قبال رویدادهای اقتصادی را می توان در چند قالب کلی بررسی کرد؛ ابتدا بی عملی و انفعال و سپس بدعملی.

روزهای پایانی سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ روزهای انفعال دولت بود اما قیمت ارز از مرز ۶ هزار تومان که گذشت دولت وارد فاز بدعملی شد. ۲۰ فروردین ماه ستاد اقتصادی دولت جلسه ای تشکیل داد و خروجی آن تک نرخی شدن ارز با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان بود.

خبر ارز تک نرخی را اسحاق جهانگیری معاون اول اعلام کرد و وعده داد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندان خواهد بود و از مردم خواست ارز مورد نیاز خود را تنها از طریق بانک مرکزی و صرافی ها و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی تامین کنند، چرا که هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد و با کسی که خرید و فروش می کند برخورد می شود. بازار دو روز آرام گرفت و پس از آن روند صعود کم سابقه ای را در پیش گرفت. دلار ۶ هزار تومانی روند صعودی خود را طی کرد و به ۱۹ هزار تومان در چهارم مهرماه رسید.

عمق فاجعه با دلار ۱۹ هزار تومانی واضح بود پس همه نهادها وارد شدند و در یک بازه چند روزه جو کاهش قیمت دلار آغاز شد. سیاست ها کمی تعدیل شد و دلار مسیر کاهش در پیش گرفت. و تا ۱۰ هزار تومان هم آمد. اگرچه از نیمه بهمن روند صعودی آن مجدد آغاز شد.