زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر حوالی بافت در استان کرمان را ساعت ۱۵:۳۶:۴۱ در عمق ۲۸ کیلومتری زمین لرزاند.

این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۶.۴۲ و عرض جغرافیایی ۲۹.۴۲ و ۲۷ کیلومتری بافت و ۱۱۴ کیلومتری کرمان ثبت شده است.

گزارشی از خسارت احتمالی این زمین‌لرزه دریافت نشده است.