با نزدیک شدن به فصل بهار، بسیاری از خانواده ها مشغول انجام خانه تکانی هستند. اما نکاتی وجود دارد که باید برای جلوگیری از مشکلات پزشکی، آنها را رعایت کرد.