سفرای اکردیته بورکینافاسو، مالت، میانمار و کنگو در جمهوری اسلامی ایران بعداز ظهر امروز در دیدارهای جداگانه با دکتر محمد جواد ظریف رونوشت استوارنامه‌های خود را تسلیم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کردند.

57841818