به گزارش رویترز، سخنگوی دولت آلمان در این خصوص گفت: دولت آلمان از بحث و گفتگو درباره مسیر آتی اتحادیه اروپا حمایت می‌کند.

لازم به ذکر است، تا کنون نخست‌وزیر بلژیک، کمیسیون‌اروپا و وزیر دادگستری آلمان حمایت‌های خود را از ایده جدید مکرون اعلام کرده اند.

این در حالیست که رئیس‌جمهوری فرانسه با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی اروپا که قرار است ماه می برگزار شود، انسجام اتحادیه اروپا را در گرو انجام پاره‎ای اصلاحات دانسته و در این راستا، راهکارهایی را ارائه داده است.