زندگی فضانوردان در محیط های خارج از زمین بسیار متفاوت با زندگی بر روی زمین است و غذا خوردن، بازی کردن و یا دوش گرفتن آنها کاملا خاص و جالب انجام می شود.