مجتبی خالدی درباره جزییات این حادثه گفت: یک مورد حادثه واژگونی اتوبوس در محور شیراز - زرقان - باجگاه در ساعت ۷:۴۲به سامانه اورژانس کشور اطلاع داده می شود.

وی ادامه داد: در این حادثه ۱۳ نفر مصدوم شدند که یک نفر در محل درمان و ۱۲ نفر به بیمارستان منتقل شدند.