حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به برخی اخبار در مورد نهایی شدن کانال ارتباط مالی ایران و اروپا گفت:این توافق یه قدری به تعویق افتاده که اهمیت خودرا از دست داده و نباید بیش از این به آن دل بست و انتظار یک توافق خاص و عجیب را از آن داشت.نهایی شدن SPVدر شرایط کنونی تنها می تواند تاثیرات سیاسی برای ما داشته باشد و انتظار گشایش اقتصادی و یا تحول شگرف در حوزه مراودات بانکی و مالی با توجه به فشار های آمریکا و نفوذ این کشور نباید از آن داشت و ما به طور جدی باید مسیروراه کارهای دیگری را برای حل این مشکلات دنبال کنیم.

نماینده اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از این پس اروپاییان باید متناسب با سطح مراودات و عملکرد خود در موضع برجام از ایران انتظار داشته باشند و در منطقه غرب آسیا نباید توقع همکاری داشته باشند و ما نیز بر اساس رفتار های اخیرآنها باید روابط خودرا تنظیم کنیم.چرا که تا پیش از این برخی سیاست های جمهوری اسلامی در مسیر توافقات نا نوشته مشترک با اروپا در منطقه دنبال می شد.ما باید در بخش داخلی تصمیمات خود را صلاح کنیم و روش های جدید بابهره گیری از ظرفیت های بومی و منطقه ای را برای عبور از مشکلات دنبال نماییم،همچنین در گذشته به دلایل مختلف ظرفیت پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه به خوبی فعال نشده بود که باید در این حوزه نیز فعال تر عمل کنیم.