سردار محسن خانچرلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در فرماندهی انتظامی غرب استان تهران گفت: با اجرای طرح « خیبر ۳» توانستیم، ۱۵ تن از اراذل و اوباش را دستگیر و پس از انجام مراحل قانونی روانه زندان کردیم و همچنین اراذل و اوباش سطح ۱، ۲ و ۳ نیز که با اقدامات مختلف برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کردند، در این طرح شناسایی شدند.

وی افزود: در راستای برخورد با اراذل و اوباش شامگاه سه شنبه ۱۶ نفر از اراذل و اوباش سطح یک، ۱۰۴ نفر از اراذل و اوباش سطح ۲ و ۱۸۰ نفر از اراذل و اوباش سطح ۳ احضار و پس از دریافت تعهد آزاد شدند.