در بیمارستان امام خمینی، علی رضا ولی محمدی، مینا نعمتی، محمد ابراهیمی فر، میرمهنا یوزباشی، ملیکا سادات افتخار عزیزی، شکوه نعمتی، فاطمه عبدالهی، ثنا عابدی، فاطمه رحیمی، کیارش اسدی کمال، سامان قضاوتی، مهدی مغنیان، هدیه جلیلی، کورش ثابت، کامیاب اهری و خدیجه وکیلی بستری هستند.

همچنین در بیمارستان شریعتی، یک مرد مجهول الهویه، محمد امین عابدینی و سید آرین حقیقت بستری شده اند و در بیمارستان حضرت رسول اکرم نیز علی هروانی، بهاره کوچه باغیان، علی عرب نژاد، ملیکا فراهانی و محمد مهدی قدیمی بستری هستند.

بر اساس این گزارش، اسامی سه نفر از جان باختگان شامل احسان سجادپور، علی حسین زاده، احسان صفایی اعلام شده است و پنج نفر دیگر مجهول الهویه هستند.