روسای مجالس ۶ کشور عصر امروز - شنبه - در بیانیه پایانی دومین کنفرانس روسای مجالس ایران، افغانستان، چین، پاکستان، روسیه، ترکیه با عنوان چالش های تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای موافقت کردند: سومین کنفرانس روسای مجالس درباره چالش های تروریسم در تقویت همکاری های منطقه در سال ۲۰۱۹ در استانبول ترکیه برگزار شود.
روسای مجالس 6 کشور در پایان دومین کنفرانس مقابله با تروریسم در تهران اقدامات تروریستی در کشورهای عضو از جمله حادثه تروریستی اخیر در چابهار را محکوم و اعلام کردند در خشکاندن ریشه تروریسم و محکومیت حمایت از تروریسم مصمم هستند.
روسای مجالس ۶ کشور آسیایی باردیگر بر نقش صلح و توسعه پایدار به عنوان پیش شرط ارتقای روابط، یکپارچگی و هم افزایی در بین کشورها و لزوم تعامل و گفت و گوی بیشتر میان مجالس و ملت ها تاکید کردند.
در این بیانیه روسای مجالس به دیدارهای خود در حاشیه این کنفرانس اشاره کردند و یادآور شدند: در دیدارهای خود به مسائل مهم منطقه ای و بین المللی نظیر تروریسم و تاثیر آن بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی پرداختیم. ما همچنین بر تاثیرات منفی یک جانبه گرایی بر منطقه خود و فراتر از آن نیز به بحث پرداختیم.
در این بیانیه تصریح شده است: ما عملکرد و پیشرفت های به دست آمده از زمان اجلاس اسلام آباد تاکنون و چالش ها و فرصت های پیش رو را مورد بررسی قرار دادیم و بار دیگر به نقش صلح و توسعه پایدار به عنوان پیش شرط ارتقای روابط، یکپارچگی و هم افزایی در بین کشورها تاکید کردیم. در این راستا بر لزوم تعامل و گفت و گوی بیشتر میان مجالس و ملت ها تاکید کردیم.
روسای مجالس در این بیانیه بر نقش مرکزی سازمان ملل در تصویب همکاری های بین المللی به منظور پیشگیری و مقابله با تروریسم و افراط گرایی و همچنین نیاز به اتخاذ تمامی اقدامات منطبق با حقوق بین المللی و اصول منشور ملل متحد تاکید کردند.
همچنین در این بیانیه روسای مجالس 6 کشور آسیایی، سازمان های امنیتی اعضای شرکت کننده را به ایجاد یک ساز و کار ویژه برای تبادل اطلاعات آشکار و پنهان و رویه های خوب و درس های آموخته شده برای جلوگیری و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی تشویق کردند.
در این بیانیه همچنین بر نقش مرکزی سازمان ملل در تسهیل همکاری های بین المللی به منظور پیشگیری و مقابله با تروریسم و افراط گرایی و همچنین نیاز به اتخاذ تمامی اقدامات منطبق با حقوق بین الملل و اصول منشور ملل متحد تاکید شده است.
در ادامه این بیانیه روسای مجالس ۶ کشور آسیایی یادآور شدند که بهبود روابط درون منطقه ای با تقویت ظرفیت ها در عرصه تجارت، سرمایه گذاری، زیرساخت ها، گردشگری، روابط مردم با مردم و تبادلات فرهنگی برای همه ملت‌ها سودمند خواهد بود.
روسای مجالس همچنین از هرگونه تلاشی در راستای دست یابی به توسعه اقتصادی پایدار در سطوح ملی و منطقه ای و نیز بهبود ارتباطات و نزدیکی هرچه بیشتر کشورها، جوامع و مردم خود حمایت کردند.
در این بیانیه همچنین روسای مجالس خاطرنشان کردند که توافق جامع هسته ای (برجام) مورد توافق جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ به همراه اتحادیه اروپا که مورد تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است، دستاوردی مهم در دیپلماسی چندجانبه به شمار می آید و ضرورت عاجل برای پایبندی و اجرای کامل تعهدات ذیل این قطعنامه مورد تصریح قرار گرفت.
آنان یادآور شدند: مبارزه با تروریسم صرفا نباید به حذف تروریست ها و سازمان ها و شبکه های تروریستی محدود شود بلکه ریشه ها و شرایط نشو و نمای تروریسم در جهت مقابله با آن باید بطور کامل مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این بیانیه نسبت به پیامدهای منفی پیوند شبکه های تروریستی با قاچاقچیان مواد مخدر و دست اندرکاران جرایم سایبری که تهدیدی برای امنیت کشورهای ما تلقی می شوند، ابراز نگرانی شده است.
روسای مجالس در این بیانیه تصریح کردند: از ابتکارهای فرآیند مسکو مرتبط با ابعاد پارلمانی تلاش ها در راستای مقابله با مشکل جهانی مواد مخدر، مصرح در بیانیه کنفرانس بین‌المللی پارلمانها علیه مواد مخدر (۴ دسامبر ۲۰۱۷ - مسکو) و بیانیه مجمع بین المللی توسعه پارلمانتاریسم (۶-۴ ژوئن ۲۰۱۸ - مسکو) از جمله ضرورت گسترش گفتگوهای بین پارلمانی در خصوص بهبود سازوکارهای موجود برای مقابله با تروریسم بین المللی ،قاچاق مواد مخدر و جرائم سایبری که با هدف کاهش تقابل‌ها و همچنین افزایش همکاری ها برای حل و فصل اختلافات و تقویت همکاری‌ها تنظیم شده‌اند، حمایت کردیم و از تمامی تلاش ها برای دستیابی به صلح در افغانستان از جمله فرایند مشورتی مسکو در خصوص افغانستان با هدف ایجاد ثبات در این کشور و حذف تهدیدات منطقه ای تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر غیرقانونی استقبال کردیم.
همچنین در این بیانیه روسای مجالس خاطرنشان کردند: توافق کردیم که به منظور تضمین صلح و ثبات جهانی و منطقه ای، موضوع جامو و کشمیر نیازمند راه حلی صلح آمیز از جانب پاکستان و هند منطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.
روسای مجلس 6 کشور آسیایی در ادامه از مردم فلسطین در استیفای حق مسلم خود بخصوص تشکیل دولت با حاکمیت مستقل حمایت کردند.
آنان در این بیانیه پیشنهادات عملی برای ایجاد ساز و کارهای مقابله با تروریسم از جمله بطور مشخص ابتکار ایجاد تماس‌های منظم میان مراجع ملی مبارزه با تروریسم را مورد بررسی قرار داده و امکان تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان کمیته‌های مرتبط پارلمان‌ها و نهادهای دولتی ذیربط را بررسی کردند.
در ادامه این بیانیه روسای مجالس پایبندی خود را نسبت به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل، مفاد قراردادها و موافقتنامه های بین المللی که بین کشورها به منظور تقویت همکاری ها و تعاملات با موضوع هموارسازی قانونگذاری ملی امضاء شده‌اند، اعلام کردن و همچنین تشکیل بانک بین‌المللی قوانین ملی در چهارچوب همکاری های پارلمانی را جهت استفاده از تجربیات یکدیگر در حوزه مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری لازم دانستند.
آنان همچنین حملات تروریستی علیه پارلمان ها را محکوم کرده و با قربانیان و همچنین دولت ها و مردم کشورهای قربانی ابراز همدردی کردند و بر عزم خود در همراهی با جمهوری ترکیه به منظور سپردن عاملان کودتای ناموفق تروریستی ۱۵ جولای و دیگر جرانم به دست عدالت تاکید کردند.
روسای مجالس دستاوردهای بزرگ اخیر را در شکست داعش در عراق و سوریه مغتنم شمرده و همچنان داعش و تمامی گروه های تروریستی فعال در کشورهای عضو بویژه گروه‌های تروریستی مصرح در شورای امنیت سازمان ملل را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات کشورهای منطقه محسوب نموده، و در این راستا تلاش جمعی در جهت مقابله با این تهدید را خواستار شدند.
آنان در ادامه این بیانیه بر اهمیت چندجانبه گرایی تاکید کردند و کلیه قوانین یک جانبه و فراسرزمینی و احکام قضایی هرکشور علیه کشور دیگر را که ناقض قوانین بین‌المللی، منشور ملل متحد، یا حاکمیت و استقلال کشورها باشد، نفی کرده و بر نیاز به حفاظت مشترک از نظام تجاری چندجانبه بین المللی قانون محور با هدف ارتقای سطح ارتباطات دوجانبه و چندجانبه در راستای هم پیوندی اقتصادها و ایجاد اقتصاد آزاد جهانی، تاکید کردند.
همچنین روسای مجالس 6 کشور آسیایی تعهدات تمامی کشورها در اجرای قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تروریسم بین المللی را یادآور شدند و تاکید کردند که تمامی کشورها باید از سیاسی کاری رژیم تحریم های سازمان ملل و فعالیت کارگروه اقدام مالی (FATF) پرهیز نمایند. تکامل متن کنوانسیون جامع تروریسم بین المللی را بر اساس اجماع نظر بار دیگر مورد تاکید قرار دادند.
رؤسای مجالس و سران هیات های مجالس ملی جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه قدردانی خویش را از مهمان نوازی گرم و سخاوتمندانه رییس مجلس شورای اسلامی از سران و اعضای هیات‌ها در زمان حضور خود در ایران ابراز کردند.
 مراسم اختتامیه دومین کنفرانس روسای مجالس افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه عصر امروز برگزار شد.