این تشکل شورای وحدت نام دارد؛ گفته می شود علیرضا زاکانی به عنوان بازوی اجرایی این شورا وظیفه جمع کردن اصولگرایان را بر عهده گرفته. با این حال جزئیاتی از جلسات این شورا منتشر نشده.

محمدرضا باهنر دلیل محرمانه ماندن محتوای جلسات را برگزاری ملاقات ها در سطح اصولگرایان عالی رتبه می داند؛ جلساتی که گفته می شود با نقش محوری سیدابراهیم رئیسی و حصور محمدباقرقالیباف، سعید جلیلی و محسن رضایی ‌برگزار شده.

آیا این شورا می تواند اصولگرایان را به وحدت برساند و یا مانند جمنا عملا کارایی مثبتی نخواهد داشت؟ ویدیوی زیر را تماشا کنید: