اسپوتنیک نوشت، پلیس‌های ایالت‌های ورمونت و ماساچوست سفر به سرزمین‌های اشغالی و مشارکت در رزمایش سالانه با پلیس رژیم‌صهیونیستی را لغو کرد.

چندین سازمان دولتی و غیردولتی در آمریکا با برگزاری این رزمایش مخالف هستند.

رزمایش سالانه مشترک پلیس‌های اسرائیل و آمریکا از سال ۲۰۰۲ آغاز شد.