سردار محمدرضا نقدی، رئیس سابق سازمان بسیج مستضعفین در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود به میزان حقوق دریافتی یکی از فرزندان محمدرضا شاه پهلوی اشاره کرد.

او گفت: میزان حقوق دریافتی یکی ازفرزندان خاندان پهلوی در آن زمان، برابر با ۶۰۰هزار تومان بوده و با این قیمت امکان خرید چیزی حدود ۱۴۵۰قطعه سکه بهار آزادی وجود داشت.

گفتنی است که محمدرضا پهلوی، دارای پنج فرزند بوده و اگر هر کدام از آن‌ها چنین مبلغی را به عنوان حقوق در‌یافت‌کنند، یک رقم سنگینی را  شامل می شود که تمام آن از حقوق مردم ایران بود که در آن زمان بسیاری از آنها در فقر مطلق به سر می‌بردند.

در ادامه ویدئوی صحبت‌های سردار نقدی را مشاهده می کنید.