مایکل ساندرز، سیاستگذار پولی بانک انگلیس در این راستا گفت: با در نظر گرفتن برگزیت و اثرات تورمی احتمالی، بانک مرکزی انگلیس ناچار به افزایش نرخ های بهره با سرعتی بیشتر از پیش بینی ها خواهد شد.

وی غیر قابل پیش بینی بودن اثرات برگزیت بر اقتصاد را یکی از دلایل افزایش نرخ های بهره دانست. او در ادامه افزود: تغییرات جمعیت شناسی انگلیس نیز بر اقتصاد تاثیر می گذارد. جمعیت سالخورده، کمتر از افراد جوان بی کار هستند. این روند ممکن است تغییرات نرخ بهره نسبت به تقاضا را تغییر دهد، چرا که افراد مسن کمتر وام می گیرند.

پیش بینی های شاخص تورم در ماه نوامبر(آبان) که قبل از آخرین دوره بحران ناشی از برگزیت بازنویسی شده است، افزایش نرخ سه برابری شاخص تورم تا بازه زمانی سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰) را نشان می دهد.

همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ (۳ تیر ۹۵) برگزار شد. براساس برنامه اعلام‌شده، انگلیس ماه مارس سال آینده میلادی رسما از اتحادیه اروپا خارج می‌شود و دو طرف امیدوارند تا پیش از آن، توافقنامه برگزیت را به تصویب پارلمان‌های انگلیس و اتحادیه اروپا برسانند.