به گزارش النشره، نفتالی بنت رئیس حزب خانه یهودی رژیم صهیونیستی اذعان کرد: اسرائیل با بحران امنیتی و نه سیاسی روبرو است. دشمن مرا نگران نمی کند بلکه اوضاع بد داخلی نگران کننده است.

وی گفت: اسرائیل پیروز نشده است و  آنرا در جنگ دوم لبنان(جنگ ۳۳ روزه علیه لبنان) شاهد بود و آن سرخوردگی و به هم ریختگی و عدم وجود روحیه بود.

بنت افزود: حماس و حزب الله بیش از قبل جرات پیدا کرده اند زیرا بر این باورند که ما از رویارویی با آنها هراس داریم. 

رئیس حزب خانه یهودی رژیم صهیونیستی اذعان کرد: کِشتی اسرائیل مسیر درستی را نمی پیماید.