به گزارش سایت النشره، "ولید البخاری" به عنوان سفیر فوق‌العاده و نماینده ویژه پادشاه عربستان در لبنان در مقابل ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی ادای سوگند کرد.

ریاض پیشتر ولید البخاری را به عنوان کاردار سفارت خود در بیروت تعیین کرده بود تا زمان تعیین سفیر جدید به امور سفارتخانه رسیدگی کند.

سفیر فوق‌العاده به عنوان نماینده پادشاه عربستان و نه دولت و وزارت خارجه این کشور در لبنان خواهد بود.