پس از پایان‌ یافتن جلسه تعیین سرپرست شهرداری مشهد که از شب گذشته آغاز شده بود و در آن گزینه‌های احتمالی به بیان برنامه‌های خود پرداخته بودند دقایقی پیش پایان یافت و محمدرضا کلایی به‌عنوان سرپرست و جدی‌ترین گزینه تصدی شهرداری مشهد پس از تقی‌زاده خامسی منصوب شد.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان و در حالی که قاسم تقی‌زاده خامسی به طرق مختلف بر بازنشسته‌ نبودن خود تأکید کرده بود، اما دقایقی قبل، با محرز نشدن عدم بازنشستگی او با تصمیم شورای شهر مشهد مبنی‌بر انتخاب سرپرست، فعالیت وی در شهرداری مشهد عملاً به پایان رسید.

با وجود اینکه به‌نظر می‌رسید اجماع عمومی بر ماندن تقی‌زاده خامسی باشد و شورا نیز بر حمایت خود از وی تاکید کرده بود، گویا تلاش‌های تقی‌زاده خامسی به منظور گرفتن رأی بازگشت از حکم بازنشستگی نتیجه نداده است و وی یک روز پس از 26 آبان، به‌عنوان یکی از تاریخ‌های اجرایی‌ شدن قانون منع به‌کارگیری با شهرداری مشهد خداحافظی کرد.