بحث ما اصلاح‌طلبان آن بود که آقای هاشمی در لیست اعضای شورای شهر قرار نگیرد و از ابتدا با عنوان شهردار این لیست معرفی شود تا مردم بدانند لیستی که به آن رأی می‌دهند شهردارش آقای هاشمی است.

تصور من آن است که آقای هاشمی جزو گزینه‌های بسیار خوب شهرداری است. توضیحاتی که شورای شهر درباره یک میثاق‌نامه‌ای و توافقشان داده‌اند به نظر اصلا قانع‌کننده نیست، چرا که مدیریت شهری بسیار مهم‌تر از موضوعات حزبی است و با ورود یک نفر از اصولگرایان به شورا حتی می‌توان گفت انگیزه و مدل فعالیت در شورا تغییر پیدا می‌کند و مقداری شورا از تک‌صدایی بیرون می‌آید و شاید برخی از موضوعات نقد درستی شود تا باعث پویایی شود.

در مجموع باید گفت حضور ایشان به عنوان شهردار تهران بسیار کمک در مدیریت شهری خواهد داشت. با توجه به اینکه آقای حناچی به عنوان شهردار انتخاب شدند شاید تایید شوند و ادامه فعالیت دهند اما از ابتدا موافق این موضوع بودیم که آقای هاشمی شهردار شود چرا که ایشان سابقه توانایی فعالیت شهری دارد. به نظرم ایشان در شهرداری بسیار توانمندتر از موضع فعلی خود در شورای شهر هستند اما به هر حال احزاب تصمیم می‌گیرند که ظاهرا به این جمع‌بندی نرسیدند.