پس از انتخابات ششم نوامبر (۱۵ آبان) میان دوره ای کنگره آمریکا، جیم آکوستا خبرنگار سی ان ان در حال طرح پرسشی از ترامپ درباره سیاست مهاجرتی به خصوص کاروان مهاجران که هزار کیلومتر با مرزهای آمریکا فاصله دارند، بود که ناگاه ترامپ عصبانی، خواستار پایان دادن به این سوال شد.

خبرنگار به پرسیدن سوال خود اصرار کرد اما ترامپ او را با الفاظی همچون «بی ادب» و اینکه «سی ان ان باید برای داشتن تو شرم کند» مورد خطاب قرار داد.

عصر همان روز، دفتر سخنگوی کاخ سفید در اقدامی مغایر ادعای آزادی بیان و قانون اساسی آمریکا که البته در دوره ترامپ نقض آن کم نبوده است، مجوز ورود این خبرنگار به کاخ سفید را باطل کرد.

به دنبال آن، سی ان ان به عنوان کارفرمای این خبرنگار و آکوستا از این تصمیم به دادگاه فدرال شکایت بردند که امروز جمعه اعلام شد تا تصمیم نهایی، به طور موقت باید مجوز مطبوعاتی این خبرنگار بازگردانده شود.

ترامپ از زمان روی کار آمدن خود بارها رسانه ها را به انتشار اخبار جعلی متهم کرده و در تازه ترین مورد آنها را دشمن مردم شمرده است.