الیوم السابع گزارش داد، استبفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد، نتایج کنفرانس پالرمو تاکیدی بر برنامه عملیاتی این سازمان است که شامل برگزاری کنفرانس ملی جامع به رهبری لیبی در اوایل ۲۰۱۹ بوده و روند سیاسی در این کشور را در اختیار مردم لیبی قرار می‌دهد.

سازمان ملل در تلاش برای متحد کردن رهبران غرب لیبی با مسئولان دولت شرق این کشور است تا فضای سیاسی جدیدی برای برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۹ ایجاد شود. برگزاری نشست پالرمو ایتالیا تلاشی برای به وجود آوردن چنین فضایی بود که به گفته کارشناسان گرچه نتوانست آنگونه که باید انتظارات را برآورده کند. اما قدمی رو به جلو محسوب می‌شود