الاخبار ادامه داد: یک مقام بلند پایه اسرائیلی در گفتگو با رسانه های عبری تاکید کرد که شبکه ایرانی که قصد داشت با رهبر معارضان داخلی در دانمارک تسویه حساب کند، توسط موساد شناسایی و کشف شد. وی تصریح کرد که موساد به شکست این نقشه ایران کمک کرده و مسئولان این سازمان، اطلاعات اولیه ای را به دانمارکی ها دادند که با تکیه بر آن، توانستند ایرانی هایی که قصد انجام چنین عملیاتی در خاک دانمارک داشتند را بازداشت کنند.

این اقدام اسرائیلی اشاره به این نکته دارد که بحران اخیر در روابط بین ایران و دانمارک، ریشه در اقدامات تل آویو دارد، امری که می تواند روایت دانمارکی و مقاصد آن را نیز تفسیر کند؛ بویژه انکه دانمارک با منافع ایرانی و تلاش تهران برای تثبیت موضع ناهماهنگ اروپا با عداوت آمریکا علیه ایران، همراهی نمی کند؛ آن هم در مرحله حساسی که با شروع تحریمهای نفتی، تهران وارد آن می شود.

این در حالی است که در گزارش موساد آماده است که این سازمان، اطلاعاتی جاسوسی مهمی را به آلمان، فرانسه و بلژیک داد که منجر به بازداشت تعدادی از شخصیتهای دیپلماتیک ایران شد.

در پی این اتفاق، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تلاش کرد با استناد به گزارش موساد، اروپایی ها را به اتخاذ موضع شدیدتری نسبت به ایران و برنامه های آن در اروپا، فراخوانده و با اشاره به پایبندی اروپایی ها به توافق هسته ای با ایران، تاکید کرد که اروپایی ها باید از سیاست راضی کردن ایران، امتناع کنند.