تلفیق هیدروژن مایع با آب جوش، نتیجه‌ جالب و هیجان انگیزی دارد.

با تلفیق این دو مایع، می‌توان مقدار زیادی بخار سرد به دست آورد که در نزدیکی زمین حرکت می‌کند.

این آزمایش جالب در قالب یک فیلم به نمایش درآمده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.