قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷.۰۷.۲۵

ردیف

نوع خودرو

قیمت کارخانه (ریال)

قیمت بازار (ریال)

۱

پراید ۱۱۱

۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۲

پراید ۱۵۱

۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۳

تیبا صندوقدار

۲۷۵.۰۷۰.۰۰۰

۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۴

پژو پارس اتومات

۵۴۸.۰۰۲.۰۰۰

۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۵

پژو GLX 405

۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰

۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰

۶

چانگان

۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰

۱.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۷

تندر پلاس اتوماتیک

۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰

۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۸

پارس تندر

۴۸۲.۶۴۰.۰۰۰

۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۹

مزدا ۳

۱.۳۹۷.۶۰۰.۰۰۰

۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰

هایما S5

۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰

۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۱

پژو ۲۰۰۸

۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰

۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۲

اچ‌سی‌کراس

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۳

سمند LX

۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰

۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۴

۲۰۶ تیپ ۲

۳۶۲.۸۶۹.۰۰۰

۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۵

۲۰۶ تیپ ۵

۴۱۹.۴۲۷.۰۰۰

۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۶

۲۰۶ وی ۸

۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰

۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۷

۲۰۷ دنده

۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰

۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۸

۲۰۷ اتوماتیک

۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰

۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۹

پژو پارس

۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰

۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۰

پراید ۱۳۱

۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰

۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۱

پژو پارس TUS کلاس ۱۳

۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰