نعمتی از پشت پرده چشمک جنجالی و مشهورش در کمیسیون ویژه برجام در سال ۹۴ گفت که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.