یک منبع نظامی در حماه اعلام کرد که ارتش سوریه به ده ها جسد در این گور دسته جمعی برخورده است.

بنابر این گزارش، اجساد کشف شده متعلق به زنان و کودکان سوری است که طی حمله سال ۲۰۱۵ گروه تروریستی داعش به منطقه سلامیه به قتل رسیده بودند.

این گور دسته جمعی که در نزدیکی سد عقارب کشف شده، پر از اجسادی است که سر آن ها از بدن جدا شده است.

منطقه مذکور به عنوان سنگرگاه تروریست‌های داعشی در سال ۲۰۱۷ به شمار می رفت.