رامین رضاییان بدون تیم است و روزگار خوبی را سپری نمی کند. تمرین نکردن و تیم نداشتن سبب شده است تا از تیم ملی کنار گذاشته شود.  حالا ایران ورزشی یکی از دلایل کنار ماندن این بازیکن را ابراز تمایل او برای پیوستن مجدد به پرسپولیس اعلام کرده است. ادعایی که البته بعید است صحت داشته باشد چون رامین در پرسپولیس هم فیکس تیم ملی بود و این خبرها تنها اختلافات و گره کور بین تیم ملی و پرسپولیس را سفت تر می کند. بازیکنی که حالا خودش از تنهایی اش نوشته و می گویند فقط از لیگ یک برای تا نیم فصل پیشنهاد دارد، نکته ای است که دامن زدن به آن فقط شرایط را برای خودش و تیم ملی و پرسپولیس بدتر می کند.