رسانه‌های کردستان عراق گزارش دادند، بعد از شمارش ۹۴ درصد از آراء، مشخص شد که حزب مسعود بارزانی "حزب دموکرات کردستان" نتایج بالایی را در انتخابات حاصل کرده و صدرنشین انتخابات شده است.

منابع اعلام کردند که حزب دموکرات ۴۵ کرسی را از میان ۱۱۱ کرسی پارلمان از آن خود کرده است.