کشتی باری «سواستاپول» (Sevastopol) در کره جنوبی متوقف شده است.

برخی اخبار در این خصوص حاکیست توقیف این کِشتی مرتبط به تحریم آمریکا علیه روسیه است.

یک مقام آگاه در این خصوص اعلام کرد: تا آنجا که من می دانم توقیف این کشتی در نتیجه تحریم آمریکا علیه شرکت روسی «گادزون» (Gudzon) بوده و این کشتی نیز متعلق به آن است.

بر اساس اعلام وی، کنسول روسیه در کره جنوبی از این موضوع آگاه شده است.

این در حالیست که واشنگتن تا کنون در چند مرحله و به بهانه های واهی روسیه را مورد تحریم قرار داده است.