شبکه اسرائیلی "مکان" امروز به نقل از منابع غربی نقل کرد که این درخواست آمریکا طی هفته‌های اخیر به اسرائیل انتقال داده شد.

منابع افزودند، این دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا است که با مسئله "مداخله ایران در عراق" مقابله می‌کند.

این شبکه اسرائیلی احتمال داد که این درخواست واشنگتن با هدف تضمین دور نگهداشتن عراق از فعالیت‌های اسرائیل مطرح شده باشد.