یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن یک فروند موشک بالستیک بدر-۱ به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو در جیزان واقع در جنوب عربستان سعودی شلیک کرد.

یک منبع نظامی تصریح کرد: یگان موشکی یک فروند موشک بالستیک بدر-۱ به تأسیسات آرامکو در شهر اقتصادی جیزان شلیک کرد.

این موشک بالستیک یک روز پس از آن شلیک شد که یگان پهپاد‌ها و یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به تعدادی از مکان‌ها و تأسیسات حیاتی در جیزان و در چارچوب پاسخ به متجاوزان و جنایات آنان علیه کودکان و زنان و ماهیگیران حمله کردند.