منال حمید در الخلیج آنلاین  نوشت: پادشاهی عمان در رابطه با نزاع های بین دولتهای خلیج فارس، موضع بی طرفی را اتخاذ نموده است. پس از هدف قرار گرفتن ایران با تحریمهای اقتصادی آمریکا، عربستان و امارات از این ناحیه بر عمان فشار می آورند و آن را به قطع روابط با ایران دعوت می کنند.

استراتفور در این مطلب یادآور می شود که عربستان و امارات هرگز نمی توانند سناریوی قطر را در مورد عمان تکرار کنند. مسقط توانسته است صاحب یک دیپلماسی عالی باشد و برای خود روابط ویژه ای را ایجاد کرده است که به آن اجازه می دهد واسطه خوبی برای بسیاری از نزاع ها باشد.

به گزارش این موسسه، عربستان سعودی به رهبری ولی عهد، بن سلمان، و امارات به رهبری محمد به زاید، فشار بر عمان برای تغییر مواضعش و همراهی بیشتر با خواسته های ریاض و ابوظبی را ضروری می دانند. اما مسقط در برابر این فشارها مقاومت می کند، چرا که از روابط گسترده و ممتازی با قدرتهای منطقه ای و بین المللی برخوردار است.

این موسسه آمریکایی می افزاید:امروز، عمان هزینه بی طرفی خود را می پردازد، بویژه از سوی همسایگان عربی که به شدت از آن خشگین هستند. امارات تلاشهای تبدیل شورای همکاری خلیج فارس به اتحادیه خلیج فارس در سال ۲۰۱۳ را ناموفق گذاشت؛ به این دلیل که نمی خواست جزئی از منظومه سیاسی باشد که موجب خروج آن از راه بی طرفی می شود. عمان همچنین محاصره قطر که از سوی عربستان و امارات برنامه ریزی شد را نپذیرفت.

علاوه براین، مسقط روابط تجاری و دیپلماتیک خود با ایران را حفظ کرد و حتی در مورد جنگ یمن، گزینه حفظ روابط با تمام طرفها را انتخاب کرد تا روند مذاکرات را تسهیل کند.

اما عربستان و امارات به دنبال چه چیزی هستند؟

ریاض و ابوظبی تلاش می کنند به مسقط فشار وارد کنند تا در برابر مسائل منطقه ای نرمش بیشتری نسبت به سیاستهای آنها نشان دهد، برای مثال، از عمان می خواهند تجارت خود با ایران را متوقف کند، باب ارتباط با حوثی ها را ببندد و به دولتهای محاصره کننده قطر بپیوندد.

عربستان و امارات معتقدند ابزارهای زیادی برای فشار بر عمان دارند و یکی از آنها، قانع کردن واشنگتن در مورد این مساله است که مسقط حلقه ضعیفی در استراتژی آمریکا علیه ایران است و به تهران اجازه استفاده از میدان عمان، برای عبور از تحریمها و محاصره را می دهد.

ریاض و ابوظبی همچنین می توانند با استفاده از برگه شهروندان عمانی و شرکتهای فعال در امارات، به مسقط فشار بیاورند. گذشته از این، از دیگر ابزارهایی که ریاض و ابوظبی می توانند از آن برای افزایش فشار بر عمان استفاده کنند، صندوق سرمایه گذاری عربستان در منطقه الدقم عمان، به ارزش ۲۱۰ میلیون دلار است و این در حالی است که امارات در بنادر عمان سرمایه گذاری کرده است.

با توجه به وضعیت سلامت سلطان قابوس، ریاض و ابوظبی از طریق جاسوس های خود تلاش می کنند جانشین او را بشناسند و همین مساله مسقط را هدف حملات عربستان و امارات در دوره آینده قرار می دهد.

در همین رابطه، عربستان و امارات به دنبال تاثیرگذاری در روند تعیین جانشین سلطان قابوس شده اند، در مورد سلامت او تردید دارند و ممکن است از خدمات جاسوسی و اطلاعاتی خود در رابطه با دربار پادشاهی عمان، برای اثرگذاری در پروسه جانشینی، استفاده کنند.