سردار احمدعلی گودرزی فرمانده انتظامی استان فارس درباره مضروب کردن یکی از ماموران پلیس در دشت ارژن فارس گفت: سه تن از همراهان خودروی لندکروزی که مامور پلیس را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، دستگیر شدند.

وی افزود:  شناسایی محل اختفای یکی دیگر از همراهان ضارب همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان فارس اظهار کرد: در پی این حادثه دو تصویر منتشر شده که یکی از این تصاویر توسط برادر ضارب با هدف تخریب پلیس گرفته شده و تصویر دوم توسط یک شهروند مسئول و متعهد گرفته شده است که بر اساس آن ضاربان شناسایی شدند.