آکی پرس نوشت، پس از بازگشت پرواز یاد شده به فرودگاه مسکو، پلیس فرد بمب گذار با نام داولاتکام را بازداشت کرد. 

براساس این گزارش، مرد تاجیکستانی بعد از درگیری با خدمه پرواز با فریاد همه مسافران را تهدید به داشتن بمب و منفجر نمودن خود در داخل هواپیما کرد. 

پدر مرد تاجیکستانی بازداشت شده در گفت وگو با خبرگزاری تاجیکستان گفت، داولاتکام برای گرفتن پاسپورت روسی به شهر مسکو سفر می کرد اما از دو هفته قبل از ناراحتی عصبی رنج می برد. 

به گفته پدر داولاتکام، وی پس از تهدید به بمب گذاری بشدت مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته و هم اکنون هیچیک از بستگان وی از محل نگهداری و بازداشتش خبر ندارند.