حسن روحانی رئیس جمهور در صحن علنی مجلس؛

باید سوالات از دولت دوازدهم باشد، اما لحن سوالات از دولت یازدهم و دوازدهم است، ایرادی ندارد

همواره روش من در دولت یازدهم و دوازدهم در ارتباط با مجلس، تلاش کردم برادرانه باشد، بسیاری از نماینده ها در انتخابات سال ۹۶ در کنار هم بودیم. اما اکنون گله دارند که گله‌های دوستانه و برادرانه است

سوال نماینده‌های محترم که در ۵ بند تدوین شده، سوالات ملت ایران هم هست، نه تنها یک چهارم نمایندگان امروز این سوالات را دارند، بله به اعتقاد من بسیاری از مردم این سوال دارند که چرا بیکاری، چرا قاچاق انچنان، چرا رکود و رونق شرایطی را طی می‌کنند که مورد انتظار مردم نیست و چرا رشد قیمت ارز. به هرکوچه و خیابانی بروید، شاید بخشی از سوالات مردم، همینگونه سوالات باشد و حق دارند بپرسند

مردمی که در طول دولت یازدهم در چهارسال شاهد تحول در اقتصاد، فرهنگ، امنیت ملی و سیاست داخلی و خارجی بودند، این سوال مهم مطرح بوده که چه شده است که مردم باید از آینده زندگی و کشور خود نگران باشند.

چرا حرکت ما در طول ۴.۵ سال همه چیز رو به تحول بود، همه آمارها وجود دارد. اما در این ۷-۸ ماه اخیر چرا شرایط نویی آغاز شد. 

ممکن است بفرمایید این شرایط نو از قاچاق بود، از سیستم بانکی بود، از ارز بود. به نظر بنده اشکال از تصور مردم از آینده ایران بود؛ ناگهان تصور مردم دچار تغییر شد. 

اشتغال بسیار مهم است، بیکاری درد بزرگی است، نابسامانی بانکی مهم است، مساله رکود هم هم است، ارز هم مهم است،* اما در برابر امید مردم ناچیز است. چرا مردم نسبت به آینده ایران دچار تردید شده اند؟ حتی بالاتر نسبت به آینده عظمت نظام دچار شک و تردید شده اند؟

باید با زبان درست و صحیح به گونه ای با مردم سخن بگوییم که مشکلات این چند ماه زودگذر است. باید به مردم توضیح بدهیم با هدایت رهبری و هماهنگی مردم و نیروهای مسلح، عبور خواهیم کرد.

ما باید به مردم بگوییم نمی‌گذاریم توطئه‌های آمریکا به نتیجه برسد. کاخ سفید باید بداند از پایان این جلسه امروز خوشحال می‌شود. باید بداند پایان جلسه امروز اتحاد به دولت و مجلس، دوقوه و قوه قضاییه و نیروهای مسلح و … است