سیدعلی مرعشی با اشاره به اینکه بیمارستان صحرایی در منا، درمانگاه‌های مکاتب هفت‌گانه و مطب مرکز پزشکی حج و زیارت در حال ارائه خدمات پزشکی و درمانی به حجاج کشورمان هستند، اظهار کرد: بیشترین مراجعه به بیمارستان و درمانگاه‌ها، به‌دلیل تاول پا به‌خاطر راهپیمایی طولانی و عدم استفاده از کفش مناسب و احساس گرمازدگی یا بروز نشانه‌های آغاز گرمازدگی است. دیروز فقط یکی از حجاج دچار گرمازدگی شده بود که مورد مداوا قرار گرفت.

وی همچنین بیان کرد: پزشکان مرکز پزشکی حج و زیارت همراه با حجاج به جمرات رفتند تا اگر برای حجاج مشکلی پیش آمد، به آنها کمک کنند ولی مشکل خاصی در مسیر جمرات گزارش نشد.  

براساس گزارش مرکز پزشکی حج و زیارت، شب گذشته دو نفر از حجاج کشورمان به نام‌های طاهره شاکری ۶۵ ساله به دلیل ایست قلبی و سکینه سلمانی ۵۰ ساله به‌دلیل سرطان کبد در منا فوت کرده‌اند. پیش از این نیز در مکه دو نفر از حجاج به دلیل ایست قلبی فوت کرده بودند.