آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با انتشار پیامی به مناسبت روز جهانی قربانیان تروریسم، گفته است که مسئله تروریسم امروز دیگر محدود به زمان و یا مکان خاصی نیست بلکه همه شهرها و کشورهای جهان از تاجیکستان تا بغداد تا بارسلونا با آن مواجه می‌باشند و این مسئله لزوم توجه جهانی را طلب می‌کند.

دبیرکل سازمان ملل، تروریسم را چالشی اساسی برای صلح و امنیت بین‌الملل خوانده که بیش از هر زمان دیگری مردم جهان را تهدید می‌کند.